Düşünce, Haberler, Köşe Yazısı, Yazılar

ŞEHİR SÜNNETTİR

0 72

şehir sünnettir resim

 

Bu kitabın başlığını “Şehir Sünnettir” şeklinde belirledim. Bu başlık Bedri Gencer ve Yusuf Kaplan ile İstanbul’da 2015 yılının bir yaz gecesi yaptığımız uzunca “medeniyet” tartışması sonunda şekillendi. Ancak içerik yaklaşık 2 yıllık bir çalışmanın ürünüdür.

Kitapta “Sünnete uygun yaşamak” konusunun “Müslüman bir topluma erişmek” meselesiyle ilgisinin kurulması gerekliliğine işaret ettik. Aksi halde Hz. Peygamber (asv)’in Mekke’de kalarak “bireysel Müslümanlık” tavrı geliştirmesi gibi bir durum ortaya çıkmaktadır. Sünnet’i Hz. Peygamber’in (asv) Medine’deki davranışları (ve sözleri) şeklinde tanımlamada bir problem yoksa da bunu post-modern topluma bireysel hamlelerimizle taşımada müşküller ortaya çıktığı düşüncesindeyiz. Zaten bu konu sanıyorum pek çok çevrede tartışılıyor. Örneğin mercedes, vahyin işaret ettiği bir binek olarak kabul edilecek midir? Bir ayette “Hayvanları da O yarattı. Onlarda sizi ısıtacak şeyler ve birçok faydalar vardır. Ve siz onlardan bir kısmını da yersiniz” (16 Nahl 5) buyurulduğuna göre “mercedes”in hayvan yerine ikame edilmesinde müşküller çıkmaktadır.

Peygamber (asv) sünneti Medine’de içtimaî, iktisadî, hukukî bir çatı altında yaşamıştı. Bu nedenle “Sünnet”in “şehir kurmak” meselesiyle bağları sağlanmalıdır.

Kitapta işaret etmeye çalıştığım ama henüz yazımını tamamlamadığım ikinci konu Medine’ye gelen (hicret eden) Müslümanların Yesrib’in yerleşik halklarının (kabilelerin) geçim modellerini bozmayacak bir meslekî-hukukî tasavvurla şehrin kuruluşuna hizmet ettikleri hususudur. Hz. Peygamber (asv) ve ashabı Medine’ye mülk ve servetleri ile gelmemişlerdi. Hukuk sistemi ve meslekî uzmanlaşma fikri ile gelmişlerdi. Bu nedenle muhacirler Medineliler gibi tarım ve imalat sektörü içinde olmamışlardı. Ticarî, hukukî ve askerî meselelerle ilgilenen içtimaî tabakaları oluşturdular. Dolayısıyla bu mantık, şehri sabit bina-müesseseler değil, coğrafyada gezinen bir adil topluluk halinde algılamamız gerektiği fikrinden beslenmektedir.

“Yürüyen adil topluluk” fikri ile andığımız şehir, “göçebe-evli” toplumdur, diyebiliriz. Göçebe-evli olmaklıkla“göçebelik” aynı şey değil. Göçebe-evli toplum, “şehir halinde yürüyen” bir “fıkıh toplumu” demektir.Göçebe-evli toplum, zaten sosyal düzen içinde yaşayan bir toplumdur. Şehrin sabit binaları olmayabilir; buna karşılık hukuk sistemleri vardır. Meslekî uzmanlaşmaları vardır. Yani içlerinde demirciler, tacirler, çobanlar, ulema, hakem vardır.

Bu kitapla “Kenti Durduran Şehir”, “Kent-İslâm ve Kapitalizm”, “İnsanın Beşinci Zindanı” kitaplarında geliştirmeye çalıştığım fikrin üstüne bir “tuğla” daha koyduğuma inanıyorum. Bu kitaptan sonra kaleme aldığım yazılarda Türkiye’de asal düşüncenin yani “Umrancı” yaklaşımın kendi iç çelişkileriyle yürütüldüğünü söyleme fırsatı elde ettim sanırım.

Geldiğim yer nedir?

“Medeniyet” ve “şehir” kavramları ile Türkiye’nin “Umrancı” tefekküründen ayrılmış olduk. “Şehir Sünnettir” sanırım bu tefrikin önemli bir kırılma noktası olarak kayda geçebilir.

(Kapak Uğur Polat’ın eseridir. Hoca Nasreddin, elinde bir fidanla şehri inşa etmeye gidiyor. “Kıyametin kopacağını bilseniz elinizdeki fidanı dikiniz” – Hadis-i Şerif ).

 

 

ÖNSÖZ

 1. BÖLÜM

KÜRESEL KENT DÜZENİ

KAPİTALİZMİN NUMARASI

KAPİTALİZMİN SİLAHI KENT

MESLEK VE ŞEHİR

KENT VE FÜTÜVVET

KENT VE MESLEK

ŞEHRE YÜRÜMEK

ÖLÜMÜNE GÖKDELMEK

TANPINAR’DA ŞEHİR-MİMARİ-PEYZAJ

KENT HAVASI İNSANI ÖZGÜR KILAR (?)

KENT MEKÂNI ESİR EDER

ŞEHRİN ÂZAMÎ NÜFUSU HAKKINDA

ŞEHİR NÜFUSU BİR MİLYON

BİZANS VE İSLÂM ŞEHRİ

BAŞIMIZA DÜŞEN OTOBÜS-OTOMOBİL

KENTİN NÜFUSU

ŞEHRİN GÜVENLİĞİ

YAYILMIŞ KENTLER-MOBİL TABUTLAR

PANOPTİKON

 1. BÖLÜM

KENTSEL TOPRAĞIN KAPİTALİST NADASLARI

TOPRAK KOVGUNLARI

VARLIĞIN MİMARİSİ

ALLAHIN ARZI GENİŞTİR

BASTIĞIN TOPRAK PARALIDIR

BORÇSUZLUK ÜTOPYASI

KENTLEŞME POLİTİKALARI HAKKINDA

KÖY POLİTİKALARI HAKKINDA

SESSİZ MUHALEFET

MEDENİYET

 1. BÖLÜM

SÜRDÜRÜLEBİLİR BİNA-KENTİN İMKÂNSIZLIĞI

MEDENİYET-ŞEHİR VE DİĞER KAVRAMLAR

MEDENİYET DURUMU

MEDİNE (Şehir)’DEN KENTLERE İNSAN

ŞEHİR PEYGAMBERİN SÜNNETİDİR

ŞEHİR SÜNNETTİR

OSMANLI’NIN TOPRAĞA MÜHRÜ: TÜRBELER-MEZARLIKLAR

İSLÂM ŞEHRİ VE HİCRET

MEDİNE-KENT VE SINIF -modernliğin içinde şehir niçin kurulamıyor?-

DOĞAL ŞEHİR

BATI KENTİNE İTİRAZ OLARAK İSLAM ŞEHRİ

 

KOMPOST-KURU TUVALET

 

YÜKSEK HIZLI TREN VE TAŞITLARIN DENETLENMESİ

ÖMER LÜTFİ BARKAN VE KOLONİZATÖR TÜRK DERVİŞLERİ

ÖMER LÜTFİ BARKAN VE ANADOLU’DA ŞEHİR KURMAK

EKONOMİ – DİSPOSİTİF

RİCHARD SENNETT – YABANCI -SÜRGÜN ÜZERİNE İKİ DENEME

BİR HALK DÜŞMANI

SEYYİD HÂRÛN – ANADOLU’DA ŞEHİR KURMAK

HAKİKÂT-I MUHAMMEDÎ – hulukın azîm


İlgili Yazılar

Bir Cevap Yazın

Son Yorumlar

  İlkelerimiz

  Sitemiz, zararlı içerikler barındırmamaktadır. Sitemiz, üyelik sistemi içermemektedir. Yapılan yorumlarda sitemizde haber ve yazılarla ilgili yapılan yorumlarda tehdit veya küfür içeren, üçüncü kişiler ile ilgili rahatsız edici din,dil,ırk,cinsiyet ayrımına yönelik ve Türkiye Cumhuriyeti yasalarına aykırı ifadeler ve materyaller kullanılamaz.Aksi takdirde sitemiz gerekli yasal işlemleri başlatma hakkını saklı tutar. Doğabilecek yasal sorumluluklardan sitemiz sorumlu tutulamaz. Sitemiz , ”Basın Meslek İlkeleri” ne bağlı kalacağına söz vermiştir.

  Haberdar Olun

  Sitemiz ile alakalı güncel kalmak, sitemize ait tüm bildirilerden haberdar olmak için mail listesine abone olun.

  Üye olun, ve yenilikleri kaçırmayın...